Property Statement

Ministrial Staff

  No.

  Name of The Employee


  Year

  1 Shri Abhinav Malviya   2017, 2019
  2 Shri Abhishek Gupta   2018, 2019
  3 Shri Amit Shrivastava   2018, 2019
  4 Shri Anil Kapoor   2018, 2019
  5  Shri Anil Shrivastava   2018, 2019
  6 Shri Anil Verma   2009, 2019
  7  Ku. Ankita Bansal   2018, 2019
  8 Shri Ankit Sharma   2018, 2019
  9  Shri Ashok Govil   2018, 2019
  10  Shri Balvir Prasad Katare   2017, 2019
  11  Shri Bhagwati Prasad Gole   2009, 2019
  12  Shri Brij Mohan Saxena   2018, 2019
  13 Shri Devdutt Mishra   2018, 2019
  14 Shri Dharamveer Singh   2018, 2019
  15
  Shri Dharmendra Parmar

  2019
  16
   Shri Dilip Kumar   2009, 2019
  17
  Shri G.D. Bansal, PA   2009,2017, 2019
  18
  Shri G.K. Borle   2018, 2019

  Shri Gajendra Kumar Yogi

  2019
  19
  Smt. Harsh Ahuja   2018, 2019
  20
  Shri Haridas Nigam   2018, 2019
  21
  Shri Haripal Singh Jadon   2018, 2019
  22
  Shri Harishankar Sharma   2018, 2019
  23
   Shri Hemant Prajapati   2018, 2019
  24
   Smt. Jay Shri Jalwankar   2018, 2019
  25
   Smt. Jyoti Shankhwar   2018, 2019
  26
   Smt. Kamla Amahiya   2018, 2019
  27
  Shri Kavita Shrivastava   2018, 2019
  28
  Shri Khemraj Modi   2009, 2019
  29
  Shri Kishore jain   2018, 2019
  30
  Shri Mahendra Rana   2018, 2019
  31
  Shri Mahesh Sharma   2018, 2019
  32
  Shri Manish Kumar   2018, 2019
  33
  Smt. Manjulata Tripathi   2018, 2019
  34
  Shri Manoj Lachoriya   2018, 2019
  35
  Shri Manoj Sharma   2018, 2019
  36
   Shri Mayyudin Khan   2009, 2019
  37
  Smt. Meena Sharma   2018, 2019
  38
   Shri Mithlesh Ku. Solanki   2016-2017, 2019
  39
   Shri Mohhamad Sadiq   2018, 2019
  40
   Shri Mukesh Barawat   2009, 2019
  41
   Shri N.K. Mourya   2018, 2019
  42
  Shri Naresh Verma   2018, 2019
  43
   Smt. Padma Kukreja   2018, 2019
  44
   Shri Prabha Shankar Bhatnagar   2018, 2019
  45
  Shri Pradeep Kumar Singh Kushwah   2018, 2019
  46
   Shri Prakash Sakhwar   2018, 2019
  47
  Shri Praveen Kushwah

  2019
  48
   Shri Preetam Singh Kushwah   2009, 2019
  49
  Shri Rahees Ahmad   2010-2018, 2019
  50
  Shri Rajesh Kumar Dhakad   2018, 2019
  51
   Shri Rajesh Rai   2009, 2019
  52
   Shri Ram Babu Rajak   2018, 2019
  53
  Shri Ram Lakhan Sharma   2009, 2019
  54
  Shri Ram Naresh Singh   2017, 2019
  55
  Shri Ramsevak Shakya   2018, 2019
  56
   Smt. Ranjeeta Sharma   2018, 2019
  57
  Shri Sandeep Jain   2018, 2019
  58
   Shri Satish Goswami   2018, 2019
  59
   Shri Satyendra Shrivastava   2018, 2019
  60
   Shri Shakir Ali   2018, 2019
  61
   Smt. Shradha Gupta   2018, 2019
  62
   Shri Shubham Singh Solanki   2018, 2019
  63
  Miss Suchita Bhatnagar   2018, 2019
  64
  Shri Sughar Singh Shivhare   2018, 2019
  65
  Shri Sunil Kashyap   2018, 2019
  66
  Shri Sunil Sharma   2018, 2019
  67
  Shri Surendra Katariya

  2019
  68
  Shri Suresh Prajapati   2018, 2019
  69
  Shri Suresh Saral   2017, 2019
  70
  Shri Suresh Sharma   2018, 2019
  71
  Shri Suresh Singh Pal   2009, 2019
  72
  Shri Sushil Kumar Kargaiya   2009, 2019
  73
  Shri T.M. Joy   2018
  74
  Shri Vikas Sharma   2018, 2019
  75
  Shri Vinay Pratap Singh   2018, 2019
  76
  Shri Virendra Kushwah   2018, 2019
  77
  Shri Yogendra Shrivastava   2018, 2019
  78
  Shri Yogesh Gupta   2009
  79
  Smt. Vinita Pradhan   2018, 2019