Property Statement

Additional Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, District Excise Officer

No. Officer Name Designation Year
1

Shri Mukesh Nema

Additional Commissioner

2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019
2

Shri Sanjay Tiwari

Additional Commissioner

2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018
3

Shri Naval Singh Jamod

 Deputy Commissioner

2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019
4

Shri Virendra Saxena

 Deputy Commissioner

2010,2012,2013,2014,2015,2016,2018, 2019
5

Shri Vinod Raghuvanshi

 Deputy Commissioner

2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019
6

Shri Rajesh Henary

 Deputy Commissioner

2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018
7

Shri K.K. Dohar

 Deputy Commissioner

2011,2014,2015,2016,2018, 2019
8

Shri Raghvendra Upadhyay

Deputy Commissioner

2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015,

2016,2017,2018, 2019

9

Shri Shailesh Singh

 Deputy Commissioner

2010,2012,2013,2014,2015,2017,2018, 2019
10

Shri P.K. Jha

 Deputy Commissioner

2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018, 2019
11

Shri Naresh Kuma Choubey

 Assistant Commissioner

2010,2011,2014,2015,2018, 2019
12

Shri Ajay Sharma

 Assistant Commissioner

2009,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018
13

Shri K.C. Agnihotri

 Assistant Commissioner

2011,2012,2014,2015,2016,2018
14

Shri Yashwant Dhanora

 Assistant Commissioner

2012,2013,2014,2015,2017,2018, 2019
15

Shri Alok Kumar  Khare

 Assistant Commissioner

2010,2011,2014,2015,2017
16

Shri Harshwardhan Rai

 Assistant Commissioner

2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019
17

Shri Madhu Singh Bhaydiya

 Assistant Commissioner

2010,2011,2014, 2015,2016,2017,2018, 2019
18

Shri Manish Khare

 Assistant Commissioner

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,

2011,2012,2013,2014,2017,2018

19

Shri Inder Singh Jamod

 Assistant Commissioner

2017,2018, 2019
20

Shri Raj Narayan Soni

 Assistant Commissioner

2005,2011,2012,2014,2015,2018
21

Shri Sandeep Sharma

 Assistant Commissioner

2005,2016, 2019
22

Shri Nageshwar Sonkesri

 Assistant Commissioner

2006,2007,2008,2014,2018
23

Shri T.S. Dhurve

 District Excise Officer

2001,2003,2004,2005,2008,2009,2010,2011,2013,

2014,2015,2016,2018, 2019

24

Smt. Vandana Pandey

 District Excise Officer

2001,2002,2003,2004,2005,2007,2009,2011,2012,2013,

2014,2015,2016,2018, 2019,

25

Smt. Neerja Shrivastava

 District Excise Officer

2009,2010,2011,2014,2017,2018
26

Shri Parakram Singh Chandrawat

 District Excise Officer

2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012

2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019

27

Dr. Shri Shadab Ahmed Siddiqui

 District Excise Officer

2014,2018, 2019
28

Shri Rakesh Kurmi

 District Excise Officer

2009,2010,2011,2012,2013,2015,2017,2018
29

Shri Satya Narayan Dubey

 District Excise Officer

2011
30

Shri Sanjeev Kumar Dubey

 District Excise Officer

2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016
31

Shri Vikram Deep Sangar

 District Excise Officer

2011,2012,2013,2014,2018
32

Shri Vinay Rangshahi

 District Excise Officer

2011
33

Shri Brajendra Kori

 District Excise Officer

2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017,2018
34

Shri Jagdish Rathi

 District Excise Officer

2017, 2019
35

Shri P.L. Rakesh

 District Excise Officer

2011,2013,2016,2017,2018, 2019
36

Shri U.S. Jawa

 District Excise Officer

2011,2018
37

Shri Abhishek Tiwari

 District Excise Officer

2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019
38

Shri Bhim Rao Ved

 District Excise Officer

2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019
39

Shri Deepam Raichura

 District Excise Officer

2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018
40

Shri Jagannath Kirare

 District Excise Officer

2014,2015,2016,2018
41

Shri K.S. Mujalde

 District Excise Officer

2014,2015,2018, 2019
42

Shri Kedar Singh Mehkale

 Distt. Excise Officer

2014,2015,2016,2017,2018, 2019
43

Shri M.M. Khadyot

 Distt. Excise Officer

2013,2018,2014,2018
44

Shri Ravindra Manikpuri

 Distt. Excise Officer

2011,2012,2013,2014,2015,2018, 2019
45

Miss. Shyamlata Chandel

 Distt. Excise Officer

2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2018
46

Shri Surendra Kumar Urao

 Distt. Excise Officer

2014,2015,2016,2018, 2019
47

Shri V.S. Solanki

 Distt. Excise Officer

2008,2009,2011,2012,2014,2015,2016,2017,2018,
48

Shri Shailesh Jain

 Distt. Excise Officer

2014,2015,2016,2018, 2019
49

Shri C.P. Sanwle

 Distt. Excise Officer

2015,2016,2017,2018, 2019
50

Shri Deepak Kumar Awasthi

 Distt. Excise Officer

2017,2018, 2019
51

Shri Virendra Singh Dhakad

 Distt. Excise Officer

2016,2017,2018, 2019
52

Shri R.P. Kirar

 Distt. Excise Officer

2015,2016,2017,2018
53

Shri Anil Jain

 Distt. Excise Officer

2016,2017,2018, 2019
54

Shri Vikas Mandloi

 Distt. Excise Officer

2017,2018, 2019
55

Miss. Amrita Jain

 Distt. Excise Officer

2018
56

Miss. Nidhi Jain

 Disttt. Excise Officer

2018, 2019
57

Miss. Mandikini Dixit

 Distt. Excise Officer

2018, 2019
58

Shri Mansha Ram Uaike

 Distt. Excise Officer

2018,
59

Shri Patras Bada

 Distt. Excise Officer

2018, 2019
60

Smt. Kirti Dubey

 Distt. Excise Officer

2018, 2019
61

Shri Girish Chand Garhwal

 Distt. Excise Officer

2009,2018
62

Shri Vijay Kumar Choudhary

 Distt. Excise Officer

2009
63

Shri Shiv Charan Choudhary

 Distt. Excise Officer

2009
64

Shri Yogesh Kamthan

 Distt. Excise Officer

2009
65

Shri Suresh Kumar Rajore

 Distt. Excise Officer

2016,2017,2018, 2019
66
      Shri Vibha Markam
      Distt. Excise Officer 2018
67
     Shri Sharad Raghuvanshi
    System Analyst Cum DBA
2019
68
     Shri Govind Sharma
   Network Manager
2019
69
     Smt. Rini Gupta
    Distt. Excise Officer
 2019
70
     Shri G.D. Bansal
    PA to Commissioner
2019

Assistant District Excise Officer

No. Officer Name Year
1

Shri Brijesh Kumar Saxena

2009
2

Shri Rajendra Sharma

2009
3

Shri Pankaj Tiwari

2009
4

Shri Raj Lallan Singh Bhaghel

2009
5

Shri Mahesh Kumar Tiwari

2009
6

Shri Santosh Kumar Gupta

2009
7

Shri Prabhu Dayal Namdev

2009
8

Shri P.N. Shukla

2009
9

Shri S.K. Shrivastava

2009
10

Shri R.C. Birla

2009
11

Shri Santosh Kumar Verma

2009
12

Shri Engle

2009
13

Shri A.W. Khan

2010
14

Shri Manmohan Chetguru

2009
15

Shri Mohan Singh

2009
16

Shri Ashok Kumar Kushwah

2009
17

Shri Devicharan Singh

2009
18

Shri Jahid Khan

2009
19

Shri Anil Kumar Tambe

2010
20

Shri P.R. Potphode

2009
21

Shri Sidhnath Chaturvedi

2009
22

Shri Indrajeet Singh Chouhan

2009
23

Shri Chandan Singh Goud

2009
24

Shri Bhupendra Singh Rajput

2009
25

Shri Khemraj Sanoriya

2009
26

Shri Swayam Prakash Singh Bais

2009
27

Shri Rajendra kumar Jain

2009
28

Shri Bhagwan Das

2009
29

Shri Neelam Kumar Gupta

2009
30

Shri Ramkrishna Mishra

2009
31

Shri Arvind Kumar Sohni

2009
32

Shri Satish Vyas

2009
33

Ku. Suman Mehta

2009
34

Shri T.L. Saiyam

2009
35

Smt. Seema Kashyap

2009
36

Shri Rajendra Singh Koushal

2009
37

Shri Anil Sachan

2009
38

Shri Satish Kumar Kashyap

2009
39

Shri Chandan Singh Thakur

2009
40

Shri Ajay Shrivastava

2009
41

Shri Jay Narayan Singh Chouhan

2009
42

Shri Ramkrishna Baghel

2009
43

Shri Praveen Kumar Shrivastava

2009
44

Shri J.S. Thakur

2009
45

Shri I.S. Rajput

2009
46

Shri Balram Patidar

2009
47

Shri Ravindra Khare

2009
48

Shri Ramlakhan Tiwari

2009
49

Shri Ram Prakash Kirar

2009
50

Shri Javed Khan

2009
51

Shri Ganga Ram Malviya

2009
52

Shri D.K. Pathak

2009
53

Shri Ashok Purohit

2009
54

Shri V.K. Dhakad

2009
55

Shri Dharmendra Singh Sisodiya

2009
56

Shri RamPratap Bhatt

2009
57

Shri Ram Sevak Mishr

2009
58

Shri Vinod Pawar

2009
59

Shri R.C. Trivedi

2009
60

Shri Bhagwan Singh Parihar

2009
61

Shri R.K. Gupta

2009
62

Smt. Seema Saxena

2009
63

Shri D.N. Trivedi

2010
64

Shri Satyendra Singh Kushwah

2009
65

Shri Baldev Krishna Dahuja

2009
66

Shri Madan Singh Pawar

2009
67

Shri Sunil Kumar Telang

2009
68

Shri R.N. Vyas

2009
69

Shri S.C. Somani

2009
70

Shri Aishwarya Pal Singh Bundela

2009
71

Shri S.K. Khandelwal, Statistical officer

2009
72

Shri Ravindra Kumar Sharma

2009
73

Shri Sharad Chandra Nigam

2009
74

Shri Prakash Kumar Khare

2009
75

Shri R.K. Lal

2009
76

Shri Kailash Chandra Bengali

2009
77

Shri Ram Kumar Tiwari

2009
78

Shri S.S. Dangi

2010
79

Shri Jeevan Singh Kachwah

2009
80

Smt. Basanti Bhuriya

2009
81

Shri Vasudev Singh Kushwah

2009
82

Shri Lakshmi Narayan Shukla

2009
83

Shri Vijay Kumar Shrivastava

2009
84

Shri Ram Chandra Mahto

2009
85

Shri Mahendra Singh Rawat

2009
86

Shri Kripa Shankar Rastogi

2009
87

Shri Chatar Singh Ninama

2009
88

Shri Ramesh Chandra Ahirwar

2009
89

Shri Aziz Khan

2009
90

Shri Sobran Singh Shakya

2009
91

Shri Jagdish Chandra Gupta

2009
92       Shri SC Semil
2018
93

Shri Sudhakar Mani Tripathi

2009
94

Shri R.S. Thakur

2009
95

Shri Surendra Singh

2012,2013,2014,2015,2016